You are here

Robin fick en plats på kollo


Stadsdelsförvaltning har av kommunfullmäktige fått uppdraget att försöka öka antalet kolloansökningar. I år har Stockholms stad därför satsat på att få in fler anmälningar från barn med föräldrar som har låg inkomst och från stadsdelar där intresset varit lågt. Avgifterna för dem med lägst inkomster har sänkts och man har storsatsat på information; i skolor och förortscentrum, på fritidsgårdar och på medborgarkontor. Man har också annonserat i lokalpressen och i tunnelbanan.

-Trots vår stora satsning var det endast 124 barn som åkte från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Vi har ingen bestämd förklaring till varför intresset är så lågt. Vi tror dock på att informera lokalföreningar som har stark förankring i stadsdelen och att de sedan kan informera familjerna. Om budskapet kommer från en ordförande eller någon man känner, kan genomslaget bli större. säger Karin Landberg, kollosamordnare i Älvsjö stadsdelsförvaltning.

I år ansökte 6 582 barn i Stockholmsområdet om en kolloplats. Flest antal ansökningar kom från Södermalm (1077) och lägst från Rinkeby-Kista (124) så har det varit de senaste åren, rapporterar Dagens Nyheter om.

Robin: Det gäller att göra ett bra första intryck 

En av dem som fick åka på kollo var 14-åriga Robin Sol från Rinkeby. Här delar han med sig av sina tankar innan han åker till tonårskollot Östergården på Väddö utanför Norrtälje.

Kompisar, god mat och att träffa tjejer är vad Robin hoppas på.

Lyssna här.