You are here

Robin fick en plats på kollo

Stadsdelsförvaltning har av kommunfullmäktige fått uppdraget att försöka öka antalet kolloansökningar. I år har Stockholms stad därför satsat på att få in fler anmälningar från barn med föräldrar som har låg inkomst och från stadsdelar där intresset varit lågt. Avgifterna för dem med lägst inkomster har sänkts och man har…

Läs mer